Đào tạo sau đại học

Liên tục tuyển sinh các lớp Thạc sỹ Phương pháp Toán, Lý, Sinh, Hóa ....

Đào tạo sau đại học

Làm chủ kiến thức và có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực ngành khoa học máy tính Có tư duy phản biện đối với các vấn đề thuộc ngành khoa học máy tính; Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu thuộc ngành khoa học máy tính để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ; Có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực khoa học máy tính. 2. Yêu cầu về kỹ năng Có kỹ năng giải quyết các vấn đề khoa học và thực tiễn mang tính phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, khó dự báo thuộc chuyên ngành khoa học máy tính; Có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong lĩnh vực khoa học máy tính; Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành được đào tạo; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn; có thể trình bày rõ ràng các ý kiến và phản biện một vấn đề kỹ thuật bằng ngoại ngữ. 3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ KHMT có năng lực tự nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu, có khả năng tiếp tục nghiên cứu ở bậc tiến sĩ; có khả năng công tác tại các trường đại học và viện nghiên cứu; có khả năng tham gia các dự án phát triển/khai thác/quản lý HTTT; có khả năng tiếp cận một cách khoa học đối với các vấn đề mới trong CNTT.

Muốn theo học Thạc sỹ Bạn muốn theo học ngành nào?

Rất nhiều giảng viên nổi tiếng trong nước Họ là ai?

Có nhiều hình thức để theo học Bạn muốn học theo hình thức nào?