• Sơ đồ, tổ chức

  • 00:00 28-11-2019

  SƠ ĐỒ TỔ CHỨC VÀ BỘ MÁY 

  Giải thích quan hệ được thể hiện trên sơ đồ:

   

  cctc1

  Hệ thống chính trị

  2.1. Sơ đồ hệ thống chính trị

   

  ctct3

   

  2.2. Sơ đồ quan hệ lãnh đạo, thực hiện

   

  cctc4

   

  2.3. Ban Giám hiệu

  Hiệu trưởng : PGS. TS. Nguyễn Quang Huy    

  P. Hiệu trưởng : TS. Trịnh Đình Vinh

  P. Hiệu trưởng : TS. Nguyễn Phụ Thông Thái

                 

  3. Các đơn vị

   

   3.1. Phòng Tổ chức - Cán bộ           Tel: 3863205
   3.2. Phòng Công tác Chính trị - HSSV     Tel: 3863216
   3.3. Phòng Đào Tạo       Tel: 3863203
   3.4. Phòng Sau đại học  Tel: 3863483
   3.5. Phòng Tài vụ  Tel: 3863455
   3.6. Phòng Hành Chính - Tổng hợp   Tel: 3863416
   3.7. Phòng Quản trị - đời sống  Tel: 3863486
   3.8. Thư Viện  Tel: 3863195
   3.9. Trạm Y tế  Tel: 3863194
   3.10. Ban quản lý Ký túc xá sinh viên  Tel: 3863197
   3.11. Trung tâm Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục   Tel: 3879606
   3.12. Ban Bảo vệ  Tel: 3863206
   3.13. Viện Nghiên cứu Sư phạm  Tel: 3512688
   3.14. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường ĐHSP Hà Nội 2  Tel: 3877889
   3.15. Trung tâm Tin học và Ngoại ngữ  Tel: 3540268
   3.16. Viện NCKH &ƯD  Tel: 3540271
   3.17. Khoa Toán        Tel: 3863200
   3.18. Khoa CNTT   Tel: 3863196
   3.19. Khoa Vật lý   Tel: 3863201
   3.20. Khoa Hoá học    Tel: 3880934
   3.21. Khoa Sinh-KTNN  Tel: 3863202
   3.22. Khoa Ngữ Văn  Tel: 3863199
   3.23. Khoa Giáo dục Tiểu học    Tel: 3863485  
   3.24. Khoa Giáo dục Mầm non  Tel:
   3.25. Khoa Giáo dục Chính trị    Tel: 3863678
   3.26. Bộ môn Tâm lý - Giáo dục  Tel: 3863677 
   3.27. Khoa Ngoại Ngữ   Tel: 3863679
   3.28. Khoa Giáo dục Thể chất    Tel: 3863680
   3.29. Khoa Lịch sử   Tel: 3515101
   3.30. Văn phòng Đảng uỷ  Tel: 3879470
   3.31. Văn phòng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh  Tel: 3863681
   3.32. Văn phòng Công đoàn trường  Tel: 3879358
   3.34. Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế  Tel: 3540798