• Ban chấp hành Công đoàn trường

  • 00:00 28-11-2019

  1. Thành lập năm 1967.
  2. Là Công đoàn cơ sở.

  3. Số lượng: 577 đoàn viên.
  4. Công đoàn bộ phận: 29.
  5. Ban Chấp hành khóa XV, nhiện kỳ 2012-2017: 15
   

  STT Họ và tên Chức vụ
  1 Nguyễn Thị Hà Chủ tịch
  2 Phạm Phú Cam Phó Chủ tịch
  3 Lê Kim Nhung Phó Chủ tịch
  4 Hà Minh Tâm Uỷ viên Thường vụ
  5 Trần Văn Hùng Uỷ viên Thường vụ
  6 Nguyễn Cao Thăng Uỷ viên BCH
  7 Nguyễn Thành Long Uỷ viên BCH
  8 Lê Cao Khải Uỷ viên BCH
  9 Hoàng Phúc Huấn Uỷ viên BCH
  10 Nguyễn Văn Hà Uỷ viên BCH
  11 Dương Tiến Viện Uỷ viên BCH
  12 Trần Thị Hồng Loan Uỷ viên BCH
  13 Nguyễn Thị Ngà Uỷ viên BCH
  14 Lưu Thị Bích Hương Uỷ viên BCH
  15 Đặng Việt Hùng Uỷ viên BCH

   
   6. Các ban
  - Ban Tổ chức
   

  1. Nguyễn Thị Hà  - Trưởng ban
  2. Phạm Phú Cam - Ủy viên
  3. Lê Kim Nhung - Ủy viên
  4. Nguyễn Thành Long - Ủy viên
  5. Lê Cao khải - Ủy viên


  - Ban Chuyên môn
   

  1. Hà Minh Tâm - Trưởng ban
  2. Dương Tiến Viện - Ủy viên
  3. Nguyễn Văn Hà - Ủy viên
  4. Hoàng Phúc Huấn - Ủy viên
  5. Lê Cao khải - Ủy viên
  6. Lưu Thị Bích Hương - Ủy viên


  - Ban Đời sống
   

  1. Phạm Phú Cam - Trưởng ban
  2. Dương Tiến Viện  - Ủy viên
  3. Trần Thị Hồng Loan  - Ủy viên
  4. Hoàng Phúc Huấn  - Ủy viên
  5. Nguyễn Cao Thăng  - Ủy viên
  6. Lưu Thị Bích Hương  - Ủy viên
  7. Đặng Việt Hùng  - Ủy viên


  - Ban Tuyên huấn
   

  1. Trần Văn Hùng - Trưởng ban
  2. Nguyễn Thành Long - Ủy viên
  3. Đặng Việt Hùng - Ủy viên
  4. Nguyễn Thị Ngà - Ủy viên


  - Ban Nữ công
   

  1. Lê Kim Nhung - Trưởng ban
  2. Nguyễn Thị Ngà  - P. Trưởng ban
  3. Trần Thị Phương Liên - P. Trưởng ban
  4. Võ Thu Hà - Ủy viên
  5. Trần Thị Hồng Loan - Ủy viên
  6. Cao Thị Tâm Tình - Ủy viên
  7. Nguyễn Thị Tuyết Minh - Ủy viên
  8. Nguyễn Thị Thúy Hằng - Ủy viên

  7. Phân công các Ủy viên BCH Công đoàn trường phụ trách các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn trực thuộc

   

  STT Công đoàn bộ phận Chủ tịch UVBCH phụ trách
  1 CĐ Khoa Ngữ văn Lê Kim Nhung Lê Kim Nhung
  2 CĐ Khoa Lịch sử Hoàng Thị Thu Thủy
  3 CĐ Khoa Toán Nguyễn Văn Hà Nguyễn Văn Hà
  4 CĐ Khoa GDMN Phan Thị Thu Hằng
  5 CĐ Khoa Vật lý Hoàng Phúc Huấn Hoàng Phúc Huấn
  6 CĐ Khoa Ngoại ngữ Nguyễn Thị Hoài Thu
  7 CĐ Khoa Sinh-KTNN Lưu Thị Uyên Dương Tiến Viện
  8 CĐ Khoa GDTH Nguyễn Văn Động
  9 CĐ Khoa Hoá học Hoàng Mạnh Toàn Lê Cao Khải
  10 CĐ Khoa Giáo dục thể chất Tạ Hữu Minh
  11 CĐ Khoa Tin học Nguyễn Minh Hiền Lưu Thị Bích Hương
  12 CĐ TT Tin học & Ngoại ngữ Trần Thành Trung
  13 CĐ Khoa Giáo dục chính trị Trần Thị Hoa Lý Trần Thị Hồng Loan
  14 CĐ Bộ môn Tâm lý - Giáo dục Doãn Ngọc Anh
  15 CĐ Thư viện Lò Thị Nguyên Nguyễn Thị Ngà
  16 CĐ Phòng Sau đại học Đinh T. Hằng Nga
  17 CĐ Phòng HCTH Chu T. Minh Hương Nguyễn Thị Hà
  18 CĐ Phòng Đào tạo Cao Thị Tâm Tình
  19 CĐ Phòng CTCT-HSSV Nguyễn Thị Thúy Phạm Phú Cam
  20 CĐ Phòng Tài vụ Nguyễn Thị Thúy
  21 CĐ Phòng Tổ chức cán bộ Bùi Thị Hương Quế Nguyễn Cao Thăng
  22 CĐ Phòng KH&CN Ngô Thị Thủy
  23 CĐ Phòng Thanh tra Hoàng Thị Thanh Hải
  24 CĐ Phòng Quản trị đời sống Nguyễn Văn Mậu Nguyễn Thành Long
  25 CĐ Y tế Đỗ Thị Thúy Nga
  26 CĐ TT Khảo thí & KĐCLGD Hoàng Thị Thanh Tâm Hà Minh Tâm
  27 CĐ Ban Quản lý KTX sinh viên Nguyễn Quốc Giảng
  28 CĐ TTGDQP Hà Nội 2 Nguyễn Ngọc Lâm Đặng Việt Hùng
   
  29 CĐ Ban Bảo vệ Nguyễn Cao Huy

                                       
  8. Các phong trào thi đua
  - Học tập và nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học;
  - Dạy tốt, công tác tốt;
  - Dân chủ, kỉ cương, tình thương, trách nhiệm;
  - Giỏi việc trường, đảm việc nhà;
  - Xây dựng gia đình văn hoá;
  - Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm…
  9. Các cuộc vận động
  - Dân chủ kỷ cương, tình thương, trách nhiệm;
  - Nói không với đào tạo không đạt chuẩn và không đáp ứng nhu cầu xã hội;
  - Quyên góp ủng hộ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa;
  - Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
  - Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;
  - Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học…
  10. Các chương trình hành động
  Nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo, viên chức và lao động;
  - Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động;
  - Vận động đoàn viên người lao động tích cực tham gia các phong trào quần chúng, tổ chức tốt các hoạt động xã hội, đóng góp hiệu quả vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Nhà trường và của ngành;
  - Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng Nhà trường tiên tiến xuất sắc, phát triển bền vững…
  11. Các hình thức đã được khen thưởng
  a) Công đoàn vững mạnh xuất sắc

  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2010-2011 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 544/CN-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của CĐGD Việt Nam
  2011-2012 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 298/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 7 năm 2012 của CĐGD Việt Nam
  2012-2013 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 118/QĐ-CĐN ngày 12 tháng 7 năm 2013 của CĐGD Việt Nam
  2013-2014 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 125/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 08 năm 2014 của CĐGD Việt Nam
  2014-2015 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 174/QĐ-CĐN ngày 05 tháng 8 năm 2015 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Công đoàn vững mạnh xuất sắc Quyết định số 154/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 7 năm 2016 của CĐGD Việt Nam

   
  b) Bằng khen của Công đoàn ngành GD&ĐT
   

  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2011-2012 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2011-2012 Quyết định số 318/QĐ-CĐN ngày 01 tháng 8 năm 2012 của CĐGD Việt Nam
  2012-2013 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2012-2013 Quyết định số 128/QĐ-CĐN ngày 15 tháng 7 năm 2013 của CĐGD Việt Nam
  2013-2014 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2013-2014 Quyết định số 135/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 8 năm 2014 của CĐGD Việt Nam
  2014-2015 Bằng khen “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2010-2015 Quyết định số 168/QĐ-CĐN ngày 03 tháng 8 năm 2015của CĐGD Việt Nam
  2014-2015 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn” năm học 2014-2015 Quyết định số 179/QĐ-CĐN ngày 06 tháng 8 năm 2015 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Bằng khen “Thi tìm hiểu Pháp uật trong hệ thống Công đoàn ngành Giáo dục” Quyết định số 265/QĐ-CĐN ngày 28 tháng 12 năm 2015 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Bằng khen “Liên hoan tiếng hát giáo viên toàn quốc lần thứ III ngành Giáo dục và đào tạo, năm 2011” Quyết định số 411/QĐ-CĐN ngày 21 tháng 4 năm 2014 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Bằng khen: “Thành tích xuất sắc trong phong trào Văn hóa, thể thao” năm học 2015-2016 Quyết định số 157/QĐ-CĐN ngày 18 tháng 7 năm 2016 của CĐGD Việt Nam

   
  c) Cờ Thi đua của Công đoàn ngành GD&ĐT
   

  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2010-2011 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Quyết định số 561/QĐ-KT-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2011 của CĐGD Việt Nam
  2015-2016 Cờ thi đua của Công đoàn Giáo dục Việt Nam Quyết định số 160/QĐ-KT-CĐN ngày 19 tháng 7 năm 2016 của CĐGD Việt Nam

   
  d) Bằng khen Thủ tướng Chính phủ
   

  Năm học Danh hiệu thi đua Số, ngày, tháng, năm của quyết định công nhận danh hiệu thi đua; cơ quan ban hành quyết định
  2014-2015 Bằng khen Thủ tướng Chính phủ Quyết định số 2401/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2015 của CĐGD Việt Nam