• Bí thư Đảng ủy qua các thời kỳ

  • 16:29 04-01-2020

  STT Họ và tên Nhiệm kì/Giai đoạn
  1 Nhà giáo Hà Năng Kháng 1967 – 1975
  2 PGS.TS Nguyễn Đức Tú Lâm thời, 1975 - 1976
  3 PGS.TS Nguyễn Đức Tú Khóa I, 1976 - 1978
  4 PGS.TS Nguyễn Đức Tú Khóa II, 1978 - 1981
  5 Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa III, 1981 - 1985
  6 Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa IV, 1985 - 1987
  7 Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa V, 1987 - 1990
  8 NGƯT.PGS Thành Thế Thái Bình Khóa VI, 1990 - 1993
  9 NGƯT.GVC Đỗ Minh Tư Khóa VII, 1993 - 1996
  10 NGƯT.PGS.TS Nguyễn Huy Lợi Khóa VIII, IX, X, 1996 - 2009
  11 NGƯT.PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Mã Khóa X, 2009 - 2010
  12 CVC Phùng Quốc Tăng Khóa XI, 2010 - 2014
  13 GVC.TS Nguyễn Văn Tuyến Khóa XI,XII, 2014 - 2015
  14 PGS.TS Nguyễn Quang Huy Khóa XIII 2015-2020