GIỚI THIỆU

        Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 là trường đại học công lập với bề dày hơn 50 năm kinh nghiệm và uy tín trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, bồi dưỡng giáo viên. Trường là một trong 8 trường sư phạm chủ chốt của cả nước. Nhà trường đã được công nhận đạt chuẩn chất lượng giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/VBHN-BGDĐT ngày 04 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

         Trường có đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên trẻ chiếm ưu thế, nhiệt huyết, giàu năng lực và khát vọng cống hiến vào các hoạt động nhà trường và của ngành giáo dục. Nhà trường hiện đang đào tạo 19 ngành bậc Đại học, 17 chuyên ngành bậc Thạc sĩ, 05 chuyên ngành bậc Tiến sĩ và nhiều chương trình bồi dưỡng giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo. Các chương trình đào tạo được tổ chức linh hoạt, mềm dẻo, đáp ứng nhu cầu và điều kiện học tập khác nhau của người học. 
         Nhà trường đã xác định SỨ MẠNG, TẦM NHÌN, GIÁ TRỊ CỐT LÕI là:

TUYÊN NGÔN SỨ MẠNG

         Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 có sứ mạng đào tạo và bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học, chuyển giao tri thức và công nghệ trình độ tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực khoa học giáo dục, góp phần thu hẹp khoảng cách về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục khu vực nông thôn và miền núi phía Bắc với khu vực thành thị, thiết lập mô hình tiêu biểu về mạng lưới kết nối giữa trường sư phạm với các trường phổ thông, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập của đất nước.

TẦM NHÌN 

         Tới năm 2030, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 sẽ:
         Trở thành một trong những trường đại học sư phạm hàng đầu của Việt Nam, góp phần vào sự phát triển các cơ sở đào tạo giáo viên khu vực phía Bắc và cả nước; là trường đại học có uy tín ở khu vực Đông Nam Á về đào tạo giáo viên và kết nối với hệ thống các trường phổ thông, hướng tới các trường đại học sư phạm hàng đầu châu Á.
         Cung cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu khoa học trình độ cao, đặc biệt là nghiên cứu khoa học giáo dục.
         Đảm bảo người học tốt nghiệp có chất lượng cao, có năng lực làm việc, thích nghi, sáng tạo và tự học suốt đời.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

         Uy tín - Trí tuệ - Cống hiến

Uy tín: Chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học là kim chỉ nam cho sự phát triển Nhà trường thành cơ sở giáo dục hàng đầu; việc xây dựng uy tín của Nhà trường đối với xã hội là một quá trình lâu dài và được thực hiện xuyên suốt qua mọi hoạt động; khai thác, phát triển mọi nguồn lực để bảo đảm cho người học sau khi tốt nghiệp đáp ứng yêu cầu thực tiễn giáo dục và có khả năng tự học suốt đời.

Trí tuệ: Chìa khóa quan trọng nhất đảm bảo thực hiện thành công sứ mạng, tầm nhìn và mục tiêu của Nhà trường; coi trọng việc xây dựng đội ngũ nhân sự có trình độ cao, phát huy trí tuệ tập thể, tích cực đổi mới tư duy để xây dựng và thực hiện những bước đi đột phá nhằm phát triển Nhà trường.

Cống hiến: Đóng góp sức lực, trí tuệ trong đào tạo là phương châm số một của mỗi cán bộ, giảng viên, sinh viên Nhà trường; thúc đẩy việc đề cao lòng nhiệt huyết, sự tận tụy của đội ngũ viên chức trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học.HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Ban lãnh đạo

Đội ngũ và Cơ sở vật chất

KHÁM PHÁ HOẠT ĐỘNG HPU2