• Thông báo họp Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Trường của Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Hoa - Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  • 14:25 03-01-2020

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường cho Nghiên cứu sinh Nguyễn Minh Hoa
  Tên đề tài luận án: "Một số cơ sở vật lý của việc ứng dụng vật liệu nano trong y học hiện đại"
  Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và vật lý toán                   Mã số: 9 44 01 03
  Thời gian: 9:30 ngày 09 tháng 8 năm 2019
  Địa điểm: Phòng 2.7, nhà A4, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, phường Xuân Hòa, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 
  Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tới dự!