• Thông tin luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Viết Tuân - Chuyên ngành: Toán giải tích

  • 14:27 03-01-2020

  Thực hiện Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ, Phòng Đào tạo - Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 công bố các văn bản liên quan đến luận án của NCS Nguyễn Viết Tuân; cụ thể như sau:
  Tên đề tài: “Tính ổn định và ổn định hóa đối với một số phương trình tiến hóa trong cơ học chất lỏng”
  Chuyên nghành: Toán giải tích, mã số 9 46 01 02.
   
  1. Thông tin luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Xem tại đây
   
  2. Toàn văn luận án. Xem tại đây
   
  3. Tóm tắt luận án tiếng Việt và tiếng Anh. Xem tại đây