• Bi thư Đảng ủy qua các thời kỳ

  • 14:22 09-12-2019

   

   STT Họ và tên Nhiệm kì/Giai đoạn
  1.  
  Nhà giáo Hà Năng Kháng 1967 – 1975
  1.  
  PGS.TS Nguyễn Đức Tú Lâm thời, 1975 - 1976
  1.  
  PGS.TS Nguyễn Đức Tú Khóa I, 1976 - 1978
  1.  
  PGS.TS Nguyễn Đức Tú Khóa II, 1978 - 1981
  1.  
  Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa III, 1981 - 1985
  1.  
  Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa IV, 1985 - 1987
  1.  
  Nhà giáo Vũ Quỳnh Khóa V, 1987 - 1990
  1.  
  NGƯT.PGS Thành Thế Thái Bình Khóa VI, 1990 - 1993
  1.  
  NGƯT.GVC Đỗ Minh Tư Khóa VII, 1993 - 1996
  1.  
  NGƯT.PGS.TS Nguyễn Huy Lợi Khóa VIII, IX, X, 1996 - 2009
  1.  
  NGƯT.PGS.TS.GVCC Nguyễn Văn Mã Khóa X, 2009 - 2010
  1.  
  CVC Phùng Quốc Tăng Khóa XI, 2010 - 2014
  1.  
  GVC.TS Nguyễn Văn Tuyến Khóa XI,XII, 2014 - 2021

Tin mới nhất