• Hội thảo Khoa học 2019 "Năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay"

    • 00:00 23-10-2019

    Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo tổ chức Hội thảo Khoa học 2019 "Năng lực nghề nghiệp của giáo viên trong bối cảnh đổi mới giáo dục hiện nay". Chi tiết xem tại đây.

Tin mới nhất