• Hội đồng nhà trường

  • 16:41 28-12-2019

  HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

  STT Họ và tên Chức vụ/Đơn vị hiện nay
  1.  
  PGS, TS Phùng Gia Thế Chủ tịch Hội đồng Trường
  1.  
  PGS, TS Nguyễn Quang Huy Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng
  1.  
  TS Bùi Kiên Cường Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường
  1.  
  TS Trịnh Đình Vinh Phó Hiệu trưởng
  1.  
  ThS Phạm Văn Giềng Bí thư Đoàn trường
  1.  
  TS Cao Bá Cường Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh sinh viên
  1.  
  PGS, TS Bùi Minh Đức Trưởng khoa Ngữ văn
  1.  
  TS Phạm Đức Hiếu Phó Giám đốc Trung tâm Khảo thí & ĐBCLGD
  1.  
  ThS Nguyễn Huy Hưng Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Thư ký Hội đồng
  1.  
  PGS, TS Nguyễn Thu Hương Trưởng khoa Giáo dục Mầm non
  1.  
  PGS, TS Nguyễn Văn Thụ Trưởng khoa Vật lý
  1.  
  TS Hoàng Ngọc Tuấn Trưởng phòng Khoa học Công nghệ và HTQT
  1.  
  ThS Phạm Khương Duy Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc
  1.  
  PGS, TS Nguyễn Đăng Điệp Viện trưởng Viện Văn học
  1.  
  ThS Nguyễn Ngọc Hà Hiệu trưởng Trường THPT Quỳnh Côi
  1.  
  GS, TS Lê Thị Thanh Nhàn Vụ trưởng Vụ TCCB, Bộ Giáo dục và Đào tạo
  1.  
  Thiếu tá Đỗ Thanh Tuấn Giám đốc Chi nhánh Viettel Vĩnh Phúc