Khoa Giáo dục thể chất

Giới thiệu Khoa Giáo dục thể chất 1
Khoa Giáo dục Thể chất thành lập: Tháng 01 năm 2007 (tiền thân là Bộ môn TDTT). Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 28 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 PGS, 03 tiến sĩ, 23 thạc sĩ (08 nghiên cứu sinh), 01 cử nhân (01 cao học).

Lãnh đạo khoa

Bộ môn 1

Ngành đào tạo Giáo dục thể chất

Thông tin khoa Giáo dục Thể chất