Khoa Giáo dục thể chất

Giới thiệu Khoa Giáo dục thể chất
Khoa Giáo dục Thể chất thành lập: Tháng 01 năm 2007 (tiền thân là Bộ môn TDTT). Đội ngũ cán bộ, giảng viên: 28 cán bộ, giảng viên, trong đó có 01 PGS, 03 tiến sĩ, 23 thạc sĩ (08 nghiên cứu sinh), 01 cử nhân (01 cao học).

Lãnh đạo khoa

Bộ môn

Ngành đào tạo Giáo dục thể chất

Thông tin khoa Giáo dục Thể chất