Phòng Quản trị đời sống

PHÒNG QTĐS
Lãnh đạo Phòng:
      Phó Trưởng phòng: Ths. Ks Nguyễn Văn Dũng

      Tel: 0979 188 222 - 0913 041 456
Đ/c: Tầng 5, Nhà A2, Trường ĐHSP Hà Nội 2, số 32 đường Nguyễn Văn Linh, Phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên, Tỉnh  Vĩnh Phúc

Lãnh đạo

Chức năng nhiệm vụ - Cơ cấu tổ chức(P.QTĐS)

Thông tin phòng Quản trị đời sống