ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2

Trường Ðại học Sư phạm Hà Nội 2 là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ khoa học trình độ đại học và sau đại học; là trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trình độ cao phục vụ sự nghiệp đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030, Trường ĐHSP Hà Nội 2 là trường đại học theo định hướng nghiên cứu kết hợp đào tạo nghề, đạt trình độ của các trường được xếp hạng cao trong nước và được xếp hạng trong khu vực Đông Nam Á. MỤC TIÊU - Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao có trình độ đại học và trên đại học cho hệ thống giáo dục quốc dân và xã hội; nghiên cứu khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và khoa học ứng dụng đạt trình độ tiên tiến phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; - Cung cấp cho người học môi trường giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học có tính mô phạm và chuyên nghiệp cao, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có các phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp; có kiến thức và kỹ năng thực hành; có năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học tương xứng với trình độ đào tạo; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm, thích nghi với môi trường làm việc..

Các ngành đào tạo của chúng tôi Bạn muốn theo học ngành nào?

Có nhiều cách để tham gia học tập tại ĐHSP HN2 Bạn muốn học theo hình thức nào?

Tin tức & Sự kiện nổi bật

Những con số nói lên tất cảTại sao chọn chúng tôi!

Thư viện hình ảnh